GALOPEM PO MOC

Program przewidziany jest dla rodziców i dzieci.Celem programu jest odnajdywanie i budzenie mocy która tkwi w każdym z nas. Podczas warsztatów będziemy pracować nad poczuciem wartości oraz budowaniem i umacnianiem relacji rodzic- dziecko a wszystko to będzie odbywało się w asyście koni trenerów.

Program składa się z :

  1. cyklu 8 spotkań edukacyjnych dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe ( 8-11) i (12-15)
  2. pięcio godzinnego warsztatu dla rodziców prowadzonego metodą Horse Asisted Education
  3. sześcio godzinnego warsztatu rodzic- dziecko metodą Horse Asisted Education

    Zapisy i  konsultacje kwalifikujące 22 824-25-01

Dodaj komentarz