Programy rozwojowe

Program "Okiełznaj emocje"

okielznaj-emocje

Warsztat nie jest o „końskich” emocjach, jest próbą skierowania nas do naszego wnętrza, sprawienia, aby to co nieuświadomione, stało się świadome. To całodniowy program rozwojowy poszerzający świadomość emocjonalną związaną z rozpoznawaniem emocji, odczuwaniem i wyrażaniem ich. Pozwala dostrzec, jak to, co czujesz, wpływa na Ciebie, otoczenie i podjęte przez Ciebie działanie.

Zapraszam Cię w drogę rozwojową w kameralnej 4-6 osobowej grupie uczestników. Miejsce, mimo bliskości Centrum Warszawy, stanowi doskonałe zaplecze do doświadczania siebie, odpoczynku, refleksji, łapania energii i wewnętrznej mocy w dążeniu do zmiany. Podczas warsztatu będziemy ćwiczyć z końmi z ziemi, rozmawiać, dyskutować, poznamy nieco teorii, i posłuchamy tego, co chce nam powiedzieć koń o nas samych…

Zapraszam osoby, które:

 • Czują, że nie do końca wiedzą co się w nich dzieje
 • Chcą czuć i wyrażać emocje w sposób adekwatny do sytuacji, miejsca, osób 
 • Chcą poznać związek między reakcją ciała a konkretną emocją
 • Chcą usprawnić zarządzanie swoimi emocjami
 • Pytacie, jak? Co koń ma do emocji?

Koń jest zwierciadłem naszych emocji, intencji oraz postaw.

Po pierwsze, spotkanie w nowym gronie osób, z którymi się nie znamy, może wywoływać w nas emocje, do tego dodajmy samo spotkanie z koniem, które uruchamia w nas wiele różnych, często skrajnych emocji – już na tym poziomie możemy rozpocząć przyglądanie się sobie. Kolejny i najważniejszy argument, to fakt, że konie posiadają niesamowitą umiejętność odczytywania naszych emocji oraz sygnałów, które wyrażamy w sposób niewerbalny. Czemu? Jest to ich naturalny sposób porozumiewania się i komunikowania emocji i potrzeb. Więc nasze myśli, emocje, oraz sposób, w jaki je wyrażamy, mają odzwierciedlenie w tym, jak koń nas odbiera.

Koszt: 500 zł za dzień warsztatowy z obiadem

Terminy na pierwszą połowę 2023: 
1. 25.03.2023 
2. 22.04.2023 
3. 27.05.2023
4. 24.05.2023
Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-17.00 

W celu rezerwacji miejsca proszę o podanie terminu drogą mailową i dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł 

Program "Ściągnij cugle"

POZNAJ I DOŚWIADCZAJ SIEBIE WŚRÓD STADA KONI

Program „Ściągnij cugle” jest intensywnym programem grupowym, kameralnym, 4-6 osobowym, składa się z 4 dni warsztatów z końmi i ich omówienia. Raz w tygodniu odbywają się 6- godzinne sesje grupowe opierające się o doświadczenia z końmi (bez wsiadania na konie) i omawianie tego, czego doświadczasz i co zadziało się podczas ćwiczeń.

OBSZARY, którymi będziemy się zajmować to:

 • Uczucia / emocje – ich rozpoznawanie i kierowanie nimi
 • Moc i działanie – jak ją obudzić, lub jak nią zarządzać w drodze do wyznaczonego celu
 • Komunikacja bez przemocy, jako droga do głębszych, pełniejszych relacji
 • Stawianie granic – wytyczanie swoich granic i umiejętne stawianie granic innym
 • Samoświadomość – w jakim miejscu swojego życia / związku się znajduję i czego chcę, czego potrzebuję
 • Autentyczność – kim jestem i czego potrzebuję

Warsztat w sposób wielowymiarowy pozwala na doświadczanie siebie, analizę i odnajdowanie gotowości do zmiany, po drodze „ściągając” niezbędne do tej zmiany narzędzia.

Cały warsztat opiera się na przestrzeni rozwojowej, relacji, przyglądaniu się sobie na tle grupy, słuchaniu mądrości koni i stada. Niektóre z obszarów, którymi się zajmujemy, będą opierały się o minimalną dawkę teorii, którą będziemy zaprzęgać do doświadczeń z końmi i dalej do codziennego życia, a wszystko to z szacunkiem i akceptacją do gotowości na zmianę uczestników.

Jeśli jesteś zdecydowana / zdecydowany, gotowa / gotowy do działania, poczułeś, że program „Ściągnij cugle” Ci w tym pomoże, zapraszam do podróży poza sferę komfortu, w głąb siebie, podróży po zmianę.

Koszt za cały warsztat 2000 zł
w cenę wliczony jest udział w zajęciach, materiały, obiady

Termin:
29.06.2023- 02.07.2023

Warsztat zaczynamy od czwartku a kończymy w niedzielę.
Wszystkie dni zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 17.00 

W celu rezerwacji miejsca proszę o kontakt mailowy i dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł   

Praca z traumą

Konie nie są zwierzętami drapieżnymi, żyją w chwili obecnej, bez wstydu czy skrępowania dla swoich potrzeb, działając na podstawie naturalnych impulsów
i popędów. Podobnie jak my, posiadają system nerwowy, unikalną
osobowość, potrzeby emocjonalne i biologiczne, w tym potrzebę kontaktu społecznego (ssaki stadne) oraz historię życia. Są to uczciwe, przejrzyste
i wrażliwe stworzenia, które są bardzo świadome swojego otoczenia,
rozwinęły umiejętność odczytywania i reagowania na sytuacje i dynamikę społeczną poprzez zwracanie uwagi w szczególny sposób na swoje zmysły
i otoczenie. W przeciwieństwie do nas, nie żyją w swoich głowach i zamiast tego żyją w zgodzie ze swoimi ciałami i doznaniami cielesnymi, nie wpadając w panikę, nie broniąc się przed nimi i nie próbując z nimi walczyć. Mają zdolność pozwalania na to, co chce się wydarzyć w ich ciałach z wdziękiem i łatwością. Podobnie jak ludzie, konie mogą doświadczać walki, ucieczki, zamrożenia i innych energii przetrwania, traumy, strategii zarządzania (takich jak uzależnienia i inne zachowania, które służą jako obronne przystosowanie lub strategie radzenia sobie), a kiedy mogą to robić w naturalnym środowisku, mają również zdolność do uwolnienia tego, co jest w ich ciałach, aby powrócić do stanu równowagi i życia. Zaangażowanie koni w proces wychodzenia z traumy przynosi wiele korzyści, służąc wspieraniu integracji i odporności. Trauma jest doświadczeniem utrzymywanym przez ciało, co sprawia, że próba mówienia nam o wyjściu z traumy i przejściu do bezpieczeństwa i połączenia jest zadaniem niemożliwym.
Udział koni w terapii traumy jest doświadczeniem somatycznym i empirycznym,
w przeciwieństwie do doświadczenia ściśle poznawczego, nie chodzi o tworzenie zmian poprzez nadrzędną siłę woli (odgórne), ale o zmiany, które zachodzą
w wewnętrznym doświadczeniu cielesnym człowieka. Pracując z końmi nad traumatycznymi doświadczeniami, pracujemy na relacji, wykorzystując naturalne
zdolności koni, ich symbolikę. Budowanie relacji z końmi może stworzyć podstawy do wspierania zdrowych przywiązań i granic z ludźmi, które są oparte na wzajemnym szacunku, zgody, wyboru, głosu i upodmiotowienia. Praca z dotykiem w celu wspierania regulacji, powstrzymywania i renegocjacji przywiązania/ograniczeń jest integralną częścią metody rozwiązywania traumy Somatic Experiencing® z której elementów korzystamy podczas spotkań. Doświadczanie poczucia bezpieczeństwa w relacji z końmi i z innymi
ludźmi może stworzyć warunki do zaistnienia współregulacji.
Łączenie specyficznych umiejętności Somatic Experiencing® podczas interaktywnych zajęć z końmi może dodatkowo wspierać rozwój samoregulacji 
i ogólnej spójności i organizacji w sobie. Spędzanie czasu z końmi i obserwowanie systemów sygnalizacyjnych w stadzie może pomóc w zmianie odczuwania poczucia bezpieczeństwa/zagrożenia poprzez eksplorację i doświadczanie większego zakresu elastycznych reakcji. Bogate sensorycznie środowisko miejsca stajni stwarza wiele okazji do budowania świadomości siebie i swoich wewnętrznych doświadczeń w chwili obecnej, co pomaga poczuć się bardziej związanym z poczuciem siebie, które jest właściwie umiejscowione w czasie.
Wszelkie działania/ interwencje jakie podejmujemy w naszej pracy z traumą przy koniach są oparte na podstawowych zasad działania organizacji zorientowanej na traumę stworzonych przez Agencja Departamentu Zdrowia USA, SAMHSA. i są to;

1. Bezpieczeństwo. Uczestnik powinien czuć się bezpieczny zarówno w pomieszczeniu, w którym
znajduje się organizacja, w pokoju terapeuty i sali zajęć, jak również w kontaktach z innymi ludźmi na
terenie ośrodka. Ważne są odczucia pacjentów, a nie przekonania o bezpieczeństwie pracowników
organizacji.
2. Szczerość i poczucie zaufania. Uczestnik widzi i rozumie wszystkie działania organizacji, o wszystkim
jest informowany i wszystkie osoby na terenie ośrodka mają tę samą wiedzę na tematy istotne dla
działalności placówki.
3. Pomoc wzajemna. Osoby, które doświadczyły wsparcia ośrodka, mogą współuczestniczyć w pomocy
innym w ich procesie zdrowienia ze skutków traumy.
4. Współpraca i partnerstwo. Każda osoba na terenie ośrodka: uczestnik, terapeuci, pracownicy
gospodarczy mają taki sam udział w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i zdrowienia.
5. Wzrost kompetencji uczestników. Jednym ze skutków traumy jest utrata poczucia sprawczości. Z tego powodu ośrodek zorientowany na traumę ma za zadanie przywracanie faktycznej sprawczości w życiu osób znajdujących się na terenie ośrodka. Uczestnik we współpracy z pracownikami organizacji określają zarówno swoje potrzeby, jak i sposoby ich spełnienia. Dokonują własnych wyborów i mają wpływ na swoją przyszłość.
6. Wrażliwość na odmienność. Każdy uczestnik ma swoje uwarunkowania kulturalne i społeczne. Może

pochodzić z ubogiej rodziny lub takiej, w której przemoc była zjawiskiem codziennym. Może
pochodzić z rodziny imigrantów albo być osobą przesiedloną ze swojego środowiska i zagubioną. Może
odczuwać dyskryminację lub niechęć społeczną, znaną takim grupom, jak bezdomni lub mniejszości
rasowe czy seksualne. Społeczność ośrodka zorientowanego na traumę musi rozumieć uwarunkowania
fizyczne i psychiczne takich osób.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne.
W celu uzyskanie bliższych informacji zapraszam do kontaktu @ lub telefonicznego

Programy indywidualne

W programach indywidualnych pracujemy nad wybranym zagadnieniem rozwojowym (w towarzystwie koni). Zakres ustalamy indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub zdalnej.

Zazwyczaj spotkanie trwa ok 2-2,5h podczas którego rozmawiamy, przyglądamy się celom, jakie zostały postawione i wspólnie z końmi wkraczamy na ścieżkę rozwojową. Po spotkaniu ustalamy termin rozmowy telefonicznej lub zdalnej. Obszary nad którymi pracujemy indywidualnie:

 • co mnie blokuje w działaniu, 
 • kim jestem, 
 • jakie są moje automatyzmy działania,
 • potrzeby, 
 • granice, 
 • wewnętrzna siła, 
 • autentyczność, 
 • samoświadomość, 
 • relacje, 
 • przywództwo
 • spotkania terapeutyczne 
Koszt: 400 zł 
Terminy ustalane indywidualnie. 

Programy dla organizacji i instytucji - zakres i koszty ustalamy indywidualnie.

Kontakt

Coś Cię zaciekawiło, chcesz porozmawiać lub o coś zapytać?
Umówmy się mailowo lub przez wiadomość na fb na telefon. Zapraszam.

Karolina Czarnecka

 k.czarnecka@horsespirit.pl
kom. 606715308