Programy rozwojowe

Program „Okiełznaj emocje”

okielznaj-emocje

Warsztat nie jest o „końskich” emocjach, jest próbą skierowania nas do naszego wnętrza, sprawienia, aby to co nieuświadomione, stało się świadome. To całodniowy program rozwojowy poszerzający świadomość emocjonalną związaną z rozpoznawaniem emocji, odczuwaniem i wyrażaniem ich. Pozwala dostrzec, jak to, co czujesz, wpływa na Ciebie, otoczenie i podjęte przez Ciebie działanie.

Zapraszam Cię w drogę rozwojową w kameralnej 4-6 osobowej grupie uczestników. Miejsce, mimo bliskości Centrum Warszawy, stanowi doskonałe zaplecze do doświadczania siebie, odpoczynku, refleksji, łapania energii i wewnętrznej mocy w dążeniu do zmiany. Podczas warsztatu będziemy ćwiczyć z końmi z ziemi, rozmawiać, dyskutować, poznamy nieco teorii, i posłuchamy tego, co chce nam powiedzieć koń o nas samych…

Zapraszam osoby, które:

 • Czują, że nie do końca wiedzą co się w nich dzieje
 • Chcą czuć i wyrażać emocje w sposób adekwatny do sytuacji, miejsca, osób 
 • Chcą poznać związek między reakcją ciała a konkretną emocją
 • Chcą usprawnić zarządzanie swoimi emocjami
 • Pytacie, jak? Co koń ma do emocji?

Koń jest zwierciadłem naszych emocji, intencji oraz postaw.

Po pierwsze, spotkanie w nowym gronie osób, z którymi się nie znamy, może wywoływać w nas emocje, do tego dodajmy samo spotkanie z koniem, które uruchamia w nas wiele różnych, często skrajnych emocji – już na tym poziomie możemy rozpocząć przyglądanie się sobie. Kolejny i najważniejszy argument, to fakt, że konie posiadają niesamowitą umiejętność odczytywania naszych emocji oraz sygnałów, które wyrażamy w sposób niewerbalny. Czemu? Jest to ich naturalny sposób porozumiewania się i komunikowania emocji i potrzeb. Więc nasze myśli, emocje, oraz sposób, w jaki je wyrażamy, mają odzwierciedlenie w tym, jak koń nas odbiera.

Koszt: 500 zł za dzień warsztatowy  ( warsztat, materiały, obiad) 

Terminy na pierwszą połowę 2024: 
1. 09.03.2024 
2. 20.04.2024 
3. 11.05.2024
4. 15.06.2024
Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-15.00 

W celu rezerwacji miejsca proszę o podanie terminu drogą mailową
i dokonanie o
płaty rezerwacyjnej w wysokości 150 zł 

Program „Ściągnij cugle”

POZNAJ I DOŚWIADCZAJ SIEBIE WŚRÓD STADA KONI

Program „Ściągnij cugle” jest intensywnym programem grupowym, kameralnym, 4-6 osobowym, składa się z 4 dni warsztatów z końmi i ich omówienia. Podczas 4 dni odbywają się 5- godzinne sesje grupowe opierające się o doświadczenia z końmi (bez wsiadania na konie) i omawianie tego, czego doświadczasz i co zadziało się podczas ćwiczeń.

OBSZARY, którymi będziemy się zajmować to:

 • Uczucia / emocje – ich rozpoznawanie i kierowanie nimi
 • Moc i działanie – jak ją obudzić, lub jak nią zarządzać w drodze do wyznaczonego celu
 • Komunikacja bez przemocy, jako droga do głębszych, pełniejszych relacji
 • Stawianie granic – wytyczanie swoich granic i umiejętne stawianie granic innym
 • Samoświadomość – w jakim miejscu swojego życia / związku się znajduję i czego chcę, czego potrzebuję
 • Autentyczność – kim jestem i czego potrzebuję

Warsztat w sposób wielowymiarowy pozwala na doświadczanie siebie, analizę i odnajdowanie gotowości do zmiany, po drodze „ściągając” niezbędne do tej zmiany narzędzia.

Cały warsztat opiera się na przestrzeni rozwojowej, relacji, przyglądaniu się sobie na tle grupy, słuchaniu mądrości koni i stada. Niektóre z obszarów, którymi się zajmujemy, będą opierały się o minimalną dawkę teorii, którą będziemy zaprzęgać do doświadczeń z końmi i dalej do codziennego życia, a wszystko to z szacunkiem i akceptacją do gotowości na zmianę uczestników.

Jeśli jesteś zdecydowana / zdecydowany, gotowa / gotowy do działania, poczułeś, że program „Ściągnij cugle” Ci w tym pomoże, zapraszam do podróży poza sferę komfortu, w głąb siebie, podróży po zmianę.

Koszt za cały warsztat 2000 zł
w cenę wliczony jest udział w zajęciach, materiały, obiady

Termin: 
02.05.2024- 05.05.2024

Warsztat zaczynamy od czwartku a kończymy w niedzielę.
Wszystkie dni zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 15.00 

W celu rezerwacji miejsca proszę o kontakt mailowy i dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł   

Praca z traumą


Zaangażowanie koni w proces wychodzenia z traumy przynosi wiele korzyści, służąc wspieraniu integracji i odporności. Trauma jest doświadczeniem utrzymywanym przez ciało, co sprawia, że próba mówienia nam o wyjściu z traumy i przejściu do bezpieczeństwa i połączenia jest zadaniem niemożliwym. Pracując
z końmi nad traumatycznymi doświadczeniami, pracujemy na relacji, wykorzystując naturalne zdolności koni, ich symbolikę. Praca z dotykiem w celu wspierania regulacji, powstrzymywania i renegocjacji przywiązania/ograniczeń jest integralną częścią metody rozwiązywania. Spędzanie czasu z końmi i obserwowanie systemów sygnalizacyjnych w stadzie może pomóc w zmianie odczuwania poczucia bezpieczeństwa/zagrożenia poprzez eksplorację i doświadczanie większego zakresu elastycznych reakcji. Bogate sensorycznie środowisko miejsca stajni stwarza wiele okazji do budowania świadomości siebie i swoich wewnętrznych doświadczeń w chwili obecnej, co pomaga poczuć się bardziej związanym z poczuciem siebie, które jest właściwie umiejscowione w czasie.
Program skierowany jest do osób które w swoim życiu doświadczyły trudnych,
traumatycznych sytuacji.

Pracę z terapeutyczną z traumą w asyście koni trenerów prowadzimy na dwa sposoby:
Indywidualny :
program składa się z  10 do 12 sesji indywidualnych trwających każdorazowo około 1,5 do max 2 h,  koszt 300zł za spotkanie . 
Grupowy:
program składa się z 10 spotkań grupowych trwających po 3h, grupy 4 – 6
osobowe koszt każdego spotkania 300 zł

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w celu omówienia szczegółów zapraszam do kontaktu.

Programy indywidualne


W programach indywidualnych pracujemy rozwojowo lub terapeutycznie nad wybranym zagadnieniem.
Zakres ustalamy indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub zdalnego spotkania na platformie zoom.

Zazwyczaj spotkanie trwa ok 1,5-2h podczas którego rozmawiamy, przyglądamy się celom, jakie zostały postawione i wspólnie z końmi wkraczamy na ścieżkę rozwojową lub terapeutyczną.  Obszary nad którymi pracujemy indywidualnie:

 • co mnie blokuje w działaniu, 
 • kim jestem, 
 • jakie są moje automatyzmy działania,
 • potrzeby, 
 • granice, 
 • wewnętrzna siła, 
 • autentyczność, 
 • samoświadomość, 
 • relacje, 
 • przywództwo
 • SESJE TERAPEUTYCZNE

Koszt: 300 zł 
Terminy ustalane indywidualnie. 

Programy dla organizacji i instytucji

Przedstawiam dwa najbardziej popularne programy dla organizacji i instytucji 

Program „Mądrość stada”

Praca na odpowiedzialnym stanowisku gdzie towarzyszy zwiększone natężenie stresu często powoduje natłok wielu skrajnych emocji. Wymaga się by osoba na kierowniczym stanowisku potrafiła zawsze i adekwatnie reagować trzymając emocje na wodzy. Praca nad kontrolą emocji oraz ich wykorzystaniem otwiera nowe możliwości na polu własnej efektywności oraz efektywności komunikacji w zespole czy z klientem.

Cele

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz skuteczne zarządzanie i kierowanie emocjami tak aby tworzyć zespół i skutecznie się w nim komunikować osiągając wyznaczone cele. Koncentrujemy się na znaczeniu i wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w praktyce życia biznesowego. W czasie warsztatu uczymy się jak nasze emocje wpływają na nas i innych oraz jak budować satysfakcjonujące relacje z szefem, podwładnymi oraz w zespole.

Kluczowe zagadnienia

– mind full kontra mindfulness
– Inteligencja Emocjonalna w Biznesie
– Zarządzanie emocjami
– Emocje w komunikacji
– Zespół jako harmonijnie funkcjonujące stado

Korzyści
Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej Rozpoznawanie i rozumienie uczuć własnych i innych ludzi – rozwinięcie samoświadomości. Rozwinięcie zdolności rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach. Uświadomienie sobie własnego wpływu na innych. Budowanie poczucia przynależności do stada- zespołu. Lepsza umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem. Umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych. Zdobycie umiejętności komunikacji w zespole.
Program obejmuje 

– sześć godzin warsztatów w asyście koni
– przerwa obiadowa
– materiały

Program „Przywódca stada”

Zamiast słuchania o przywództwie jak je „robić”, wspólnie ze stadem koni odkrywamy i tworzymy skuteczny model przywództwa. Warsztat skierowany do właścicieli firm, managerów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem ludzkim, specjalistów biorących udział w kierowaniu i zarządzaniu oraz osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników.

Kluczowe zagadnienia

1. Spotkanie z końmi – „maski w biznesie”
2. Style przywództwa
3. Droga do celu
4. Rozwiązywanie problemów
5. Współprzwództwo

Korzyści

Poznanie przez Uczestników cech dobrego menedżera.
Uzyskanie przez każdego z uczestników wglądu w siebie – ja jako skuteczny lider.
Umiejętności doboru stylu kierowania do zespołu.
Zdobycie umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony-podwładny.
Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.
Sposoby efektywnej komunikacji w zespole oraz rozwiązywanie konfliktów

Program obejmuje

– sześć godzin warsztatów w asyście koni
– przerwa obiadowa
– materiały

Koszty i ewentualne zmiany w zakresie tematyki szkolenia ustalamy indywidualnie-  zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Coś Cię zaciekawiło, chcesz porozmawiać lub o coś zapytać?
Umówmy się mailowo lub przez wiadomość na fb na telefon. Zapraszam.

Karolina Czarnecka

 k.czarnecka@horsespirit.pl
kom. 606715308

fb.com/horsespirit.karolina.czarnecka/